Kazincbarcika Város 2017-2018 évi Téli intézkedési terve

Fakivágások a Fő téren

A tél a városüzemeltetésben a fakivágások idejét is jelöli, amely során eltávolítjuk a száradó, nagyon görbén nőtt és ezáltal könnyen kidőlő egyedeket, valamint az odvas, taplósodó és egyéb csökkenő életjelenségeket mutató balesetveszélyes parkfákat. Sok esetben ez egy rosszul értelmezett „zöld” ellenállást vált ki a lakosság részéről, mivel ők csak a fakivágás tényét észlelik, amelyet összekötnek a zöldfelület-lombozat csökkenésének víziójával.

A közelmúltban Kazincbarcika Fő téren vizsgáltuk át a faállományt és jelöltünk meg 23 db fát kivágásra. Hangsúlyozzuk, hogy a fák egészségi állapotát figyelembe véve csak a szakmai szempontok alapján legindokoltabb esetekben kerültek kijelölésre, a majdani kivágáshoz.A fák rossz egészségi állapotának egyik oka, az elmúlt évtizedek koncepciótlan faültetése, amelynek során össze nem illő fajokat ültettek sűrűn egymás mellé, így nem maradt a fáknak egyedi, megfelelő nagyságú élettér. Ennek következtében a felnövő fák felnyurgultak, keresve leveleikkel a nap sugarait, mivel a növények köztudottan fotoszintetikus úton táplálkoznak, azaz a nap energiája segítségével kötnek meg széndioxidot, amelyet egy biokémiai ciklus végén cukorrá alakítanak.

A fentiekben leírtak miatt, sajnálatos módon ezek a fák szinte fogpiszkáló- szerűen nőttek, egészen kicsi lombozattal, esetenként teljesen oldalra csavarodva, hogy hozzájussanak a fényhez. Így tulajdonképpen a kivágott fák helyén keletkezett -erdészeti műszóval léket- gyorsan benövik a szomszédos fák, oldalirányú gallyaikkal, azaz összességében a lombfelület nem fog csökkenni.

Ezenkívül a kivágás után a város parktervezőjével egyeztetve, az élőhely ökológiai tulajdonságainak sokkal jobban megfelelő fajok ültetése fog megtörténni, olyan egyedeké, amelyek virágjaikkal, őszi lombszíneződésükkel, avagy formájukkal sokkal több esztétikai élményt nyújtanak majd, mint a jelenlegi összenőtt, kefesűrű lombozat, amelyet már többször is gallyaznunk kellett az évek során, a letört, lehulló balesetveszélyes ágak miatt.Így arra szeretnénk kérni a lakosságot, hogy bízzon cégünk szakértelmében és higgyék el, hogy a fakivágás tulajdonképpen nem ő ellenük, hanem inkább ő értük történik.

A Barcika Park vezetése tisztelettel kéri a lakosság szíves türelmét és jóindulatát, hogy a szebb környezet érdekében szükséges munkákat el tudja végezni, végeztetni!


Elkezdődik a 10-20 éve földben hagyott tuskók kimarása

A fakivágásokat követően gondot okozhatnak az otthagyott, földből kiálló fatuskók, vagy a földben maradt nagyobb gyökerek. A tuskók látványa egyrészt nem esztétikus, másrészt akadályozhatja a közlekedést, harmadrészt pedig a korhadó tuskók mellett megsüllyedhet a talaj, ami balesetveszélyt is hordozhat magában. Ezeknek a kézi eszközökkel történő kiásása, kivágása egyrészről roppant időigényes és fáradtságos, másrészről gyakorta balesetveszélyes is, hiszen a fagyökerek rugalmasak, baltával, csákánnyal ütve könnyen visszarúghat a szerszám, a láncfűrész pedig egy két vágás után elveszíti élét, a gyakori élezés pedig rontja a munkavégzés hatékonyságát, ezáltal hosszadalmassá teszi a munkavégzést. Ennek a problémának a kiküszöbölésére lettek speciálisan kifejlesztve a tuskómaró gépek, amellyel a nehezen megközelíthető helyeken is hatékonyan elvégezhetők az ilyen jellegű feladatok úgy, hogy közben nem károsítjuk a zöld övezet egyéb részeit. A gép működését tekintve közvetlenül a tuskó közeléből indul és a forgó késeknek köszönhetően ledarálja, szétforgácsolja azt. A tuskó mérete sem okozhat gondot, a különböző átmérőtől és fa fajtájától függetlenül is biztonságosan lehet maratni a géppel, mindössze a magasabbra hagyott tuskókat kell előzetesen láncfűrésszel alacsonyabbra, talajszint felett pár centiméteresre vágni. A kivágott tuskók helyére a kimart forgácsot talajtakaróként visszateríthetjük és újra füvesítjük, vagy a környezetébe új fát ültethetünk, amellyel szebbé varázsolhatjuk városunkat. Az esetlegesen többletként megmaradt faforgácsot pedig elszállíthatjuk telephelyünkre, ahol komposztáló anyagként hasznosíthatjuk.

Kazincbarcika Város Önkormányzatával kötött Támogatási szerződés keretében, eszközbeszerzésre irányuló fejlesztési célú támogatás alapján Barcika Park Nonprofit Kft. gépparkja 2016. novemberében tovább gazdagodott egy nagykapacitású RAYCO RG27 típusú önjáró tuskómaró géppel. A gép segítségével elkezdődhetett a korábban kivágott fák földben hagyott tuskóinak kimarása.

Néhány szóban a gépről:A gépet szélesebb vágási szélességre tervezték, alacsonyabb súlyponttal, és jobb munkavégzésre történő látószöggel rendelkeznek mint a korábbi típusok. A marótárcsán 18db kés található. A két első kerék hajtás biztosítja a gép munkaterületre jutását és mozgását minden útviszony esetén. Tavaszi munkatervünk alapján a város területén található tuskókat ütemezetten távolítjuk el, hogy később egységes zöldfelülettel, vagy új fák ültetésével színesíthessük környezetünket.


Munka közben

 

Néhány szó a fák védelmében

A Barcika Park működésének talán egyik legkényesebb pontja a városi fakivágás. Sokan gondolják úgy, hogy ez a tevékenység szakszerűtlenül, vagy egyáltalán, csak a rombolás kedvéért zajlik. Nos szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy a fakivágás és faültetés ugyanannak az éremnek a két oldala, ugyanis helyi rendelet szabályozza, hogy minden kivágott fa helyébe ültetni kell egy másikat. Természetesen az ültetett fa is csemeteként kezdi pályafutását és bizony legalább két évtizedet kell arra várni, hogy betölthesse rászabott szerepét, azaz az árnyékolást, oxigéntermelést és mikroklíma jobbítást. Ezzel együtt sokszor nincs más választás, mivel egy tavalyi felmérés szerint a város nagyjából 3200 db fája a várossal együtt született, és a fák is akár az emberek sajnos végleges biológiai élettartalommal rendelkeznek. Ez persze a mamutfenyőnél, vagy a libanoni cédrusnál több ezer év is lehet, de városunk ezüst juharai, kőrisei és nyárfái lassan elérik a rájuk kiszabott idő végét, és csúcsszáradva, elgombásodva egy nyári vihar idején könnyen letörnek az ágaik, vagy akár az egész fa is kidőlhet, jelentős anyagi károkat előidézve. De látványnak sem különösebben felemelőek a már nyáron sárguló levelek és többszörösen felgallyazott törzsükön lévő pamacsnyi lombkorona.A pótlás a meglévőknél sokkal „korszerűbb” fajokkal történik, amikor is külön ültetünk díszfákat a játszóterekre (díszkörte, galagonya, ámbrafa, papagájfa), avagy belterületi udvarokra árnyat adó egyedeket, de sorfaként is az előzőektől különböző fafajok mutatósak és szerepük is más-legtöbbször leválasztani a járműforgalom és gyalogos közlekedés tereit.Az ültetett fákat nem hagyjuk magukra. A kihelyezést követően legalább két évig locsoljuk a nyári melegben, nagy dózisú vízzel, illetve metsszük (koronaalakító metszés) de egyeseket, amelyek hajlamosak a levéltetű fertőzésre, permetezzük is.

Ez évtől a cégünk egy régi adósságot is törleszteni kezd majd. Egy most megvett nagykapacitású tuskómaró géppel elkezdjük a sokszor 10-20 év óta földben lévő tuskók kimarását és emellett figyelünk a társasházak környékén felnőtt gyomfák (zöld juhar, bálványfa, akác) irtására, amely ténynek a fontosságát az adja, hogy ezek a fajok gyökérsarjakról és repítőkészülékes termésükkel nagyon jól szaporodnak és később, mikor már nagyobb sarjtelepeket hoztak, szinte lehetetlen a kiirtásuk.

Idén ősszel 51 fát ültettünk el a fentiek jegyében, amelyekből jutott óvodáknak, rendelőknek is éppúgy, mint a parkoknak és egyéb közterületeknek is. Szerintünk Barcika lakossága megnyugodhat, a fák kérdését kiemelt ügyként és a zöldfelületek iránt elkötelezetten kezeljük, amit bizonyít a nemrég Kaposváron számunkra átadott Arany Rózsa díj is, amit az ország hat régiójának egy-egy legszebben virágosított és parkosított városa kapta meg.